Εργασία και καρκίνος, γενικά 

Φυτοφάρμακα: Προκαλούν καρκίνο και λευχαιμία;